We hebben voor deze naam gekozen omdat deze voor ons het beste uitdrukt wat we willen overbrengen, wat we willen uitzenden, onze missie.

Een cirkel kent begin noch einde en staat voor ons symbol voor oneindigheid. Elk punt waaruit de cirkel bestaat, bevindt zich op dezelfde afstand van het middelpunt / de kern. Er is geen onderscheid tussen al deze verschillende punten, wat duidt op gelijkheid, totale verbondenheid en eenheid. Dit heeft tot gevolg dat elk punt de verantwoordelijkheid voor het grotere geheel in zich draagt. Wijzen naar de ander brengt ons disharmonie. Het is de bedoeling dat elkeen bij zichzelf nagaat wat hij of zij kan bijdragen en/of veranderen in functie van zichzelf, in functie van alles en iedereen en dit voor het Hoogste Goed van de totale cirkel.

Het Licht impliceert voor ons het Goddelijke, de onvoorwaardelijke Liefde en gedragenheid. We mogen nog steeds dagelijks ervaren dat “Licht” en “Liefde” krachtige elementen of ingrediënten zijn voor een vol en gelukkig leven, die ons in harmonie brengen en houden met het grote geheel.

Het logo is ontworpen door Ruth Sleurs van Bright Art Design. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Het effect van ieders uitstraling op alles en iedereen.

We opteren om een VZW te zijn. Een vereniging zonder winstoogmerk. Al de inkomsten worden gebruikt voor spirituele doeleinden, waaronder het “Goede Doel” de grootste hap uit het budget krijgt.

Dorpsstraat 9 c
3950 Bocholt
Limburg / België

Gsm Hilde    0475/25 01 66

hilde.berghs@gmail.com

“Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.”

C.Jung

Hopelijk mogen we elkaar ergens ontmoeten op onze aardse reis. En wie weet, misschien samen een stuk weg afleggen. In de Lichtcirkel word je uitgenodigd om de weg naar binnen te maken, jouw weg.  We doen dit onder andere door meditatie, Dru Yoga, natuurgeneeskunde, Bach Bloesems, healingen, Reiki inwijdingen en dergelijke.

We hebben voor deze naam gekozen omdat deze voor ons het beste uitdrukt wat we willen overbrengen, wat we willen uitzenden, onze missie.

Een cirkel kent begin noch einde en draagt voor ons de oneindigheid in zich.  Gezien elk punt waaruit de cirkel bestaat, zich op dezelfde afstand bevindt van het middelpunt, impliceert dit gelijkheid en totale verbondenheid, eenheid.  Dit heeft als gevolg dat elk punt de verantwoordelijkheid voor het grotere geheel in zich draagt.  Wijzen naar de ander brengt ons disharmonie.  Het is de bedoeling dat elkeen bij zichzelf nagaat wat we kunnen bijdragen en/of veranderen in functie van onszelf, in functie van alles en iedereen.

We mogen nog dagelijks ervaren dat “Licht” en “Liefde” krachtige elementen of ingrediënten zijn voor een vol en gelukkig leven, dat ons in harmonie houdt met het grotere geheel.

Noot:

Wanneer je info gaat opzoeken over “de cirkel” dan wordt dit ook omschreven als het symbool van oneindigheid, van perfectie en bijgevolg als symbool van God.  God wordt beschreven als een cirkel waar de omtrek nergens en het middelpunt overal is.

Ik wil me kort even voorstellen. Mijn naam in dit aardse leven is Hilde Berghs en ben geboren in 1960.  Ik ben in 1982 afgestudeerd als ergotherapeute en heb het geluk sinds 1983 te mogen werken met mensen met een verstandelijke beperking. De meeste onder hen zijn experts in het NU-zijn.

In Wales bij Life Foundation behaalde ik mijn diploma’s als Dru Yoga- en Dru Meditatielerares.  Doorheen mijn cursussen komt dit toch wel duidelijk naar voor.

Verder volgde ik heel wat workshops en cursussen, waaronder Bach Bloesems, Intuïtieve Ontwikkeling, Reiki Master, …

Uiteindelijk gaat het niet zozeer om mij, maar wel om wat jij met jouw incarnatie wil bewerkstelligen. Mocht je het gevoel hebben, dat de Lichtcirkel je hierbij kan helpen, dan doen we dit vanuit Licht en Liefde. Neem gerust contact met ons op.

Lieve groetjes,

Vanuit Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Harmonie.

Liefs, Hilde.