Deze nieuwe lessenreeks rond de “Universele Wetten” ging voor de eerste maal van start voor koppels in het najaar 2013.

Deze cursus is gebaseerd op twee boeken, namelijk “Het Licht zal je bevrijden – de universele wetten voor spirituele groei” door Norma Milanovich en Shirley McCune + “De hele olifant in beeld – Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten” door Marja de Vries.

We gaan werken rond een aantal universele wetten die aan de basis liggen van harmonie en evenwicht binnen het Universum, waarvan wij ook deel uit maken. Door deze wetten te leren kennen en ermee aan de slag te gaan, is het de bedoeling om voor onszelf te onderscheiden of iets wel of niet in overeenstemming met deze wetten is. Zo leren we ze benutten in ons voordeel in plaats van tegen de stroom in te zwemmen.

In mijn eigen leven ervaar ik telkens opnieuw de kracht van deze wetten en wil dit dan ook met hart en ziel vanuit de Lichtcirkel overbrengen naar iedereen die hier meer over wil weten. Het is de bedoeling dat alle deelnemers deze wetten met een open geest uitproberen en observeren wat dit met hen doet zowel op individueel vlak, als het effect binnen de relatie, als met de andere gezinsleden en ruimer.